Törekszünk a teljességre, ha a munkaügyi adminisztratív teendőkről van szó. Elkészítjük munkaszerződéseit, munkavállalói nyilvántartásait, munkaidő beosztásait. Ezen belül felállítjuk a munkaidőkereteket és az optimális munkabeosztásokat. Mindezt havi rendszerességgel ellenőrizzük.

A munkaügyi kontrollba tartozik az is, hogy folyamatosan vizsgáljuk a munkaviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedések jogszerűségét; ellenőrizzük a munkavállalók munkaidejével, munkaközi szünetével, napi pihenő idejével, rendelkezésre állásával, valamint a rendkívüli munkavégzésével kapcsolatos szabályok betartását.

A feladatok elvégzése során folyamatosan követjük a jogszabályváltozásokat és erről folyamatosan tájékoztatjuk Önt, valamint segítséget nyújtunk a szükséges változtatások végrehajtásában.

Segítséget nyújtunk a munkaügyi ellenőrzések, a NAV részéről történő előre bejelentett illetve szúrópróba ellenőrzések alkalmával. Kérésre – korábbi tapasztalatainkhoz nyúlva – szimulálunk hasonló ellenőrzéseket annak érdekében, hogy minden hiányosság a felszínre kerülhessen. Már ezzel is minimalizálhatja munkaügyi bírságolását.

Teljes jogi és munkaügyi képviseletet nyújtunk az Ön számára a NAV előtt – nem pusztán bírságolás esetén. Az Ön érdekében rendezett munkaügyi és munkajogi kapcsolatot tartunk fenn a hatóságokkal és a végrehajtói szervekkel.

Teljes körű oktatást tartunk vállalkozása munkaüggyel foglalkozó kollégáinak, beosztottjainak, ezzel is biztosítjuk cége számára a legaktuálisabb munkaügyi ismereteket.

Az elbocsátás, felmondás, a munkaviszony egyéb megszüntetésének lebonyolításában igyekszünk mind a munkáltató, mind a munkavállaló érdekeit szem előtt tartani. Segítünk a munkaviszonnyal összefüggő problémás, vitás kérdések megoldásában.

Cégünk a munkavédelem területén is széleskörű szolgáltatást nyújt az Ön számára. Ezek közé tartozik többek között a 

  • kockázatértékelés,
  • kémiai kockázatbecslés,
  • munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás, 
  • munkakörök osztályozása veszélyesség szerint, ezekkel kapcsolatos vizsgáztatások, valamint
  • veszélyességi besorolás, balesetkivizsgálás.